Ημερίδα "Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας"

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now!

Πληροφορίες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη να συμμετάσχετε στην Επιστημονική Ημερίδα για διαιτολόγους - διατροφολόγους, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένα σύγχρονο πρόβλημα υγείας», που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη στις 27 Ιανουάριου 2018 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη.

 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τα οποία θα αναφέρονται στις επί μέρους εξειδικεύσεις τους. Για τον σκοπό αυτό θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες εκδηλώσεις έκ των οποίων η μία θα είναι εστιασμένη σε θέματα Νοσηλευτικής και η άλλη σε θέματα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας.

 

Η Επιστημονική Εκδήλωση για το νοσηλευτικό προσωπικό περιλαμβάνει ενημερωτικές ομιλίες, εκπαίδευση σε συσκευές μέτρησης σακχάρου καθώς επίσης και σε συσκευές χορήγησης ινσουλίνης και ενέσιμης αντιδιαβητικής θεραπείας (GLP-1). Ακόμη θα πραγματοποιηθούν ομιλίες για τις αντλίες ινσουλίνης και τους αισθητήρες γλυκόζης. Επιπρόσθετα, θα συζητηθούν θέματα δεοντολογίας, αρχές και νομοθετικό πλαίσιο που διέπουν το νοσηλευτικό έργο καθώς επίσης και θέματα ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.

 

Στο Σεμινάριο για τους διαιτολόγους - διατροφολόγους θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σε όλα τα θέματα διατροφής, τα οποία αφορούν τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη. Επιπρόσθετα, ο τρόπος διατροφής παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως έχει διαπιστωθεί σε πολλές μακροχρόνιες μελέτες. Κατά συνέπεια έχει πολύ μεγάλη σημασία η σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση όλου του πληθυσμού στον τρόπο διατροφής του.

 

Όπως θα σας είναι ήδη γνωστό, ο Σακχαρώδης Διαβήτης αναμένεται να πάρει διαστάσεις επιδημίας και η σωστή ενημέρωση και αντιμετώπιση πρέπει να είναι από τις κύριες προτεραιότητες όλων των ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων.

 

Η Ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με τμήματα του ΑΤΕΙΘ Διατροφής - Διαιτολογίας και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Νοσοκομειακών Διαιτολόγων (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.Δ.) και τελεί υπό την Αιγίδα της Ε.Ν.Ε.

Η Ημερίδα μοριοδοτείται με 4 μονάδες συνεχιζόμενης νοσηλευτικής εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email του / της κάθε συμμετέχοντα / συμμετέχουσας με τη λήξη της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας, η οποία θα συμβάλλει στην επιτυχία της Ημερίδας.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
Σαμπάνης Χρήστος
Παθολόγος - Διαβητολόγος
Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκης

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Χ. Σαμπάνης
Αντιπρόεδρος: Δ. Καραγιάννη
Γεν. Γραμματέας: Σπ. Μπακατσέλος
Ταμίας: Μ. Αρχανιωτάκη
Μέλη: Τ. Διδάγγελος, Χ. Μαργαριτίδης, Κ. Σιώμος

Την Οργανωτική Επιτροπή της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί
το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον
Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Επιστημονική Ημερίδα διοργανώνεται σε συνεργασία με το τμήμα
Διαιτολογίας & Διατροφής του ΑΤΕΙΘ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Νοσοκομειακών Διαιτολόγων (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.Δ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στην ημερίδα χορηγούνται 4 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) - Ν.Π.Δ.Δ.

Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode κατά την είσοδο και έξοδο των συμμετεχόντων στην αίθουσα της Ημερίδας. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ελέγχουν το χρόνο παρακολούθησης αυτόματα σε κάθε είσοδο και έξοδο τους.

Με βάση την εγκύκλιο του ΕΟΦ, η παραλαβή του πιστοποιητικού θα γίνεται με τη λήξη του συνεδρίου και αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολουθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στο email του / της κάθε συμμετέχοντα / συμμετέχουσας με τη λήξη της Επιστημονικής Ημερίδας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INVENTICS AE – Medevents.gr
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II, 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τ.: 2310 474.400 | F.: 2310 801.454 | E: info@medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 0933Ε60000074600

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δωρεάν

News

Καιρός

Now