Ηχοκαρδιογραφικός Έλεγχος για Διαλογή Ασθενών και Καθοδήγηση Διακαθετηριακών Παρεμβάσεων Ανεπάρκειας Μιτροειδούς Βαλβίδας

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε τις παρακάτω εταιρείες θερμά για τη συμμετοχή τους στην Επιστημονική Ημερίδα

Abbott
Ge Healthcare
Medicview

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στην Ημερίδα χορηγούνται 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο χρόνος παρακολούθησης θα προσμετράται με τη χρήση συστήματος barcode. Τα μόρια δίνονται αναλογικά με τη συμπλήρωση των ωρών παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά με τη λήξη της Ημερίδας.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

INVENTICS AE - Medevents.gr
Αρ. Ειδ. Σημ. Λειτ. ΕΟΤ: ΜΗΤΕ 0933Ε60000074600
Τεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τ: 2310 474.400 - E: info@medevents.gr

News

Καιρός

Now